Hans Græsbøl.

 

I 1927 byggede sønnerne i forlængelse af aftægtsboligen den store 2-etagers hjørneejendom, som stadig udgør en markant del af Frøstrup bymidte. Hans Græsbøl fæyttede derover med manufaktur-, bog- og papirhandel og drev forretningen en årrække, hvorefter Anna Bjerregård Petersen forpagtede den, og i 1950 købte hun hele bygningen.

Efter 10 års forløb var der igen en af P. Græsbøls efterkommere, der rykkede ind i forretningen, idet Kirsten og Peter Winther i 1960 overtog den. Kirsten Winther er barnebarn af P. Græsbøl og ægteparret drev forretningen til i 1908'erne, hvor den ophørte.

 

Egon Vendelbo