Om hundrede år er alting glemt...

Det er nok rigtigt for det meste, men heldigvis er der blevet skrevet en del ned. I året 1904 kom jernbanen her til egnen, og der blev valgt menighedsråd i de danske kirkesogne. Ifølge lov fra 1903 vedtog man at genopbygge Christiansborg, der var brændt ned i 1884, og som atter blev taget i brug af folketing og landsting i 1918. I de mellemliggende år var Østre Landsret blevet benyttet til folketingsarbejdet.

I året 1904 skete der selvfølgelig mange ting, men meget er blevet glemt, fordi det ikke er blevet skrevet ned og ej heller findes i vores lokalhistoriske arkiv.
Her på egnen fik jernbanedriften størst indflydelse, for med den kom der en hurtig og god forbindelse mellem Thisted og Fjerritslev, så den hestetrukne dagvogn måtte vige pladsen. Posthuset flyttede hjemsted fra Bjerget til Frøstrup. Det samme gjorde kroejer Oddershede, som byggede gæstgivergården i Frøstrup. Købmand P. Græsbøl opførte en stor købmandshandel og inden længe var Frøstrup den vigtigste by for Tømmerby-Lild - en position, som den delvist havde mistet, idet kommunekontoret var flyttet til Hanstholm.
I dag har byen desværre mistet en del forretninger, men der er også kommet nye til. Der er vel omtrent lige så mange arbejdspladser i området, som der var dengang, hvor der var langt større beskæftigelse indenfor landbruget og dets serviceerhverv: som karet- og sadelmager, foderstof m.m. I dag arbejder folk på fabrikkerne og heldigvis er kroen atter kommet i gang.
Som det eneste fra 1904 fungerer menighedsrådene stadig, men nu holdes alle møderne i konfirmandstuen; førhen var det jo rundt om i hjemmene hos medlemmerne - så helt uforandret er der vel ingenting, der er.
Med byens hundrede år på bagen sætter vi fokus på Frøstrup her i 2004. For at markere jubilæet har vi påtænkt, måske sammen med andre foreninger, at udgive et lille hæfte om Frøstrup og arrangere en udstilling om byen sidst på året. Derfor beder vi om billeder og affotograferinger til låns eller som gaver fra byens borgere gennem tiden. Så kig i Jeres gemmer og kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.