Lokalhistorisk arkiv og Mini-museum for Frøstrup og omegn

 

Bestyrelse:

 

                 Formand:     Erik Rohde                                        97991844/51741169

Næstfmd.:    Per Mikkelsen                                   40184366

Best.medl.:   Aksel Skadhauge                               21915013

Best.medl.:   Kirsten Stokholm                               23209957

Best.medl.:   Else Dam                                           51861090

 

 

kontaktperson ud over bestyrelsen:

Kontakt:       Else Svanborg                                    97991715

 

 

Mailadresse: froestrup-arkiv@live.dk

 

 Tilbage