LØRDAG DEN 23-07-2022 kl. 10:00 - 16:00
Jysk RC-Truck leverede en hel dag med gode oplevelser

Mandskabet fra Jysk RC-Truck mødte talstærkt op med radiostyrede trucks og entreprenørmaskiner. Der er brugt hundredevis af timer på fremstilingen af køretøjerne. Man kan ikke bare gå ned i en hobbyforretning og købe sådan et køretøj. Man må
tilbringe en stor del af sin fritid i hobbykælderen eller ved køkkenbordet for selv at fremstille det unikke produkt.

Publikum mødte også talstærkt op og havde mange, mange spørgsmål til Truck-entusiasterne, som hver især med begejstring i stemmen kunne berette om netop de løsninger, de var mest stolte af.

At vise køretøjerne frem i Frøstrup Minilandsbys gader fik det hele til at gå op i en højere enhed.
Der var kaffe på kanden og hjemmebagt kage, hyggesnak og gensyn med gamle bekendte.

                 

Og en lille video fra dagen:

 

HJÆLP !!!!!!

Vi mangler frivillige til pasning af billetsalget.

Har du mulighed for at afsætte lidt tid til at hjælpe os, så kontakt os venligst

Poul Erik Grønhøj kan kontaktes på 29 86 77 41

Hans Christian Mikkelsen kan kontaktes på 23 37 50 30

ANNONCE:
LØRDAG DEN 23-07-2022 kl. 10:00 - 16:00
JYSK RC-TRUCK PÅ BESØG I FRØSTRUP MINILANDSBY

Der er lagt op til endnu en festdag i Frøstrup Minilandsby:

ONSDAG DEN 27-04-2022:

Tak til KLIM SPAREKASSE, som har bevilget 5000 kr. til projektet : 

STYRING AF MOTORVOGN M1 og GODSVOGN TFJ Q1

Projektet omfatter programmerbar elektronisk styring af toget.

MANDAG DEN 25-04-2022:

Tak til SOL OG STRAND, som har bevilget 12.500 kr. fra Sol og Strands Lokale Håndsrækning.
Pengene anvendes til:

2 boremaskiner
1 håndrundsav
4 ruller tagpap
1 rulle kokosmåtte samt
fittings til Togprojektet

04-02-2022: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Lørdag den 31-07-2021 kl. 10:00 - 16:30

Så oprandt dagen for Jysk RC-truck´s besøg i Frøstrup Minilandsby samt indvielse af Frøstrup-Møllen.
Der var 150 gæster, heraf 30 børn.

JYSK RC-TRUCK:

Radiostyringsklubben stillede med

 • 5 lastbiler
 • 15 traktorer
 • 1 gummiged
 • 1 gravemaskine
 • 1 hurtiggående Jeep
 • 1 tankbil med anhænger

og gav festdagens gæster en forrygende oplevelse.

 

INDVIELSE AF FRØSTRUP-MØLLEN:

Kl. 11:00 kunne Gerhard Svanborg byde velkommen til indvielse af Frøstrup_møllen:Det røde bånd blev klippet over af Anna Kold, Sennels, der er datter af den sidste møller i Frøstrup:

ANNONCE:
Lørdag den 31-07-2021 kl. 10:00 - 16:30
JYSK RC-TRUCK PÅ BESØG I FRØSTRUP MINILANDSBY
OG INDVIELSE AF FRØSTRUP-MØLLEN

Der er lagt op til en festdag i Frøstrup Minilandsby:

 

24-05-2021 kl. 10:30 
FRILUFTSGUDSTJENESTE 2. PINSEDAG VED FRØSTRUP MINILANDSBY

Sognene i Hannæs-Østerild området går sammen om at fejre friluftsgudstjeneste Anden Pinsedag, mandag den 24. maj kl. 10.30 ved Frøstrup Minilandsby. 
Medbring selv tæppe/stol og kaffekurv samt paraply i tilfælde af regn. 
Vores tre præster står for liturgien, og der bliver musik ved et lokalt kor og trompetist Lars Ole Schmidt - minilandsbyens model af Tømmerby kirke står for klokkespillet ??

Med venlig hilsen menighedsrådene i Hannæs-Østerild

Vores sognepræst Julius Bang Holst har iøvrigt lagt denne video på Facebook:

https://www.facebook.com/aalborgstift/videos/119405003513763/

i serien fra Ålborg Stift: PRÆSTEN TÆT PÅ - april

15-04-2021: NYBYGGERI PÅ PLADS

Så er Frøstrup Mililandsbys nye bygning på plads. Ovenfor ser du et lille udsnit.
Hvis du ikke lige kan gætte, hvad det er, kan du klikke på billedet. 
Men hvis du vil tage bygningen i nærmere øjesyn, må du komme til åbningsdagen den 1. maj 2021

04-03-2021: 

Vi er i live endnu!

Vi har som meget andet været lukket ned pgra. Coronakrisen.

Vores åbningstidspunkt 1.maj nærmer sig uden vi har haft mulighed for at forberede os dertil.

Ydermere har det heller ikke været muligt at afholde den årlige generalforsamling i januar måned. Den udsætter vi til at der kan forsamles flere end 5.

Vi har undladt at besøge alle postadresser personligt i postdistrikt 7741 med medlemskort i respekt for smitterisiko osv.

Vi skal meget snart betale vores årlige husleje. Den plejer vi at kunne tilvejebringe ved at sælge vore medlemskort til jer. Derfor vil vi prøve ad denne vej, at opfordre jer til at indbetale medlemsgebyret via mobilepay, kontooverførsel eller kontant i Brugsen eller på vores værksted på Kirkevej 13.  Så kan vi nemlig bare dumpe medlemskortet i din postkasse efterfølgende, når vi har registret indbetalingen. Mere Corona sikkert kan det vist ikke blive! ߘ?

Det vil spare os for en masse tid vi er bagud med!

Dog er det meget vigtigt at I skriver jeres ADRESSE og HUSNR., når I indbetaler til os. Ellers ved vi ikke hvem der skal have medlemsbeviset!

Prisen er i år for hele sæsonen 75 kr. og gælder for navnet på indbetaler + en ledsager, til alle de besøg I måtte ønske på pladsen og på værkstedet fra 1/5 - 15/9 2021. Støt os! Vi støtter lokalsamfundet med frivilligt arbejde!

MobilePay:      29 86 77 41      Poul Erik Grønhøj, Formand

Konto: Reg.nr. 9114   Kontonr. 109 004 1777  (Frøstrup Minilandsby)

PS. Det vil være dejligt om I vil gøre det hurtigt og inden 20. marts, så kan vi køre alle medlemskortene ud samlet efter den dato.

Vi kan også tage imod kontanter, så trænger du til at se et levende menneske ߘ? så kom forbi værkstedet på Kirkevej 13, onsdage og torsdage i tidsrummet kl. 8 - 12.00 eller i Brugsen.

Husk at dele opslaget flittigt, så rigtig mange bliver bekendt med det.

Mvh. Poul Erik Grønhøj , Formand for Frøstrup Minilandsby


--

Med venlig hilsen

Poul Erik Grønhøj

08-08-2020 kl: 10:00 til 16:30: 
JYSK-RC_TRUCK KØRER MED RADIOSTYREDE LASTBILER
I FRØSTRUP MINILANDSBY

Vi får besøg af en flok lastbilentusiaster der vil levendegøre gaderne
med lastbilkørsel og entreprenørmaskiner! Der er rig mulighed for at
tage billeder og film hvis du har udstyr med. Der kan købes kaffe og
kage. 
Entre: 25 kr. Børn (10-14) 10 kr.
Arr. Frøstrup Minilandsby og Jysk-RC-truck

23-01-2020: REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 23. januar 2020 kl. 10

1. Valg af dirigent
    Kurt Jørgensen blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
    Poul Erik Grønhøj aflagde beretning. Den skriftlige beretning er indsat i protokollen.
    Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen

3. Regnskab
    Philip Kusk fremlagde det reviderede regnskab for 2019.
    Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent
    Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at fastholde et kontingent på 60 kr.

5. Indkomne forslag
    Vedtægt med ændringer blev vedtaget på generalforsamlingen.
    Ekstraordinær generalforsamling 6. februar 2020 er indkaldt.

6. Valg
    Poul Erik Grønhøj og Philip Kusk blev genvalgt til bestyrelsen.
    Erik Sørensen og Steen Mølbæk blev genvalgt som suppleanter.
    Kurt Jørgensen og Erik Rohde blev genvalgt som revisorer.
    Gerhard Svanborg og René Jensen blev genvalgt til Medborgerhusets bestyrelse.
    Søren Bertelsen udpeges som suppleant til Medborgerhusets bestyrelse.

7. Eventuelt
    Intet til drøftelse

 

09-01-2020: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Følgende annonce er indrykket i Fjerritslev Ugeavis den 14. januar 2020:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frøstrup Minilandsby

Generalforsamling

Tosdag den 23. januar 2020 kl. 10

i Frøstrup Medborgerhus, Kirkevej 13

Dagsorden ifølge vedtægterne  

Bemærk: Vedtægtsændring. Derfor indkaldes hermed også til ekstraordinær generalforsamling den 6. februar 2020 kl. 10

Bestyrelsen

_____________________

Annoncen i Fjerritslev Ugeavis sponsoreres af Sparekassen Thy

 

20-11-2019: FRØSTRUP MINILANDSBY HÆDRES MED ÅRETS HANE

Styrelsen for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred besluttede på sit årsmøde 30. september 
at hædre Frøstrup Minilandsby med Årets Hane 2019.

Tildelingen sker hvert år til en eller flere personer, som yder en ekstraordinær indsats i formidlingen 
af den lokale historie, hvad enten det er øst eller vest i Han Herred. Og denne gang gives hæderen 
kollektivt til folkene bag den historiske minilandsby, som i skala 1:10 viser stationsbyen, som den 
tog sig ud fra jernbanens etablering i 1904 og frem til ca. 1930.

Det var postbud Gert Gundersen, der i 1998 tog initiativ til Frøstrup Minilandsby. Han fik følgeskab 
af blandt andre Svend Erik Dige, Erik Christensen og Philip Kusk, som stadig er med på holdet af 
»minibyggere«. De øvrige håndværkere er Peter Fischer, Erik Sørensen, Gerhard Svanborg, 
Poul Erik Grønhøj, Steen Mølbæk og Hans Christian Mikkelsen, som har været med i kortere eller 
længere tid.

Formand er Poul Erik Grønhøj, der for tiden arbejder med at skabe en kopi af Thisted-Fjerritslev 
Jernbanen, ført an af et funktionsdygtigt damplokomotiv i samme skala som miniaturehusene.

Samvirkestyrelsen lægger i sin tildeling af Årets Hane vægt på det store engagement, som finder sted 
i regi af Frøstrup Minilandsby. Det er både et værdifuldt socialt projekt, der giver mange hyggelige 
arbejdstimer i værkstedet på Kirkevej 13, og et vigtigt formidlingsarbejde, når det gælder at fortælle 
lokalhistorie for både Han Herreds egen befolkning og gæster udefra.

Selve minilandsbyen er etableret på et areal vest for Plejecenter Trye i Søndergade 36, således at 
beboerne her også kan mindes, hvordan stationsbyen tog sig ud i deres barndom. Samtidig er det en 
betydelig turistattraktion, der ofte besøges af busselskaber i sammenhæng med et besøg på det 
nærliggende Kirsten Kjærs Museum.

Frøstrup Minilandsby består af ca. 80 huse inklusive stationsbygning, mejeri, kirke mfl.

Klim Sparekasse er sponsor for Årets Hane, som består af en keramikfigur, skabt af pottemager 
Rikke Kristensen, Thorup Strand.

Otto Kjær Larsen overrækker Årets Hane til Poul Erik Grønhøj.

11-11-2019: DONATION TIL FRØSTRUP MØLLE

GUDRUN og PALLE MØRCHS MINDEFOND har meddelt tilsagn om kr. 10.000 til
indkøb af styringsanlæg samt fundering af mini-landsbyens model af
Frøstrup Mølle i målestoks-forholdet 1:10.

Det betyder, at vi nu kan komme videre med arbejdet med opførelsen af Frøstrup Mølle.

Gudrun og Palle Mørch, som stiftede fonden, var kendte personer her på egnen.
De opholdt sig ofte på ejendommen på Bjålumvej i Glæde og støttede aktivt det lokale
erhvervs- og handelsliv.

15-05-2019: NU KOMMER DER JERNBANE TIL FRØSTRUP MINILANDSBY

VELUX-FONDEN har tildelt Frøstrup Minilandsby 10.000 kr. til indkøb af skinner,
fiskeplader og fundering. Skinnerne og fiskepladerne hjemskaffes fra England.

Thors-Design ApS har bidraget med sveller i den rigtige træsort.

04-05-2019: ÅBNINGSDAGEN BLEV EN SUCCES

Tonni Brun havde lavet en kanonflot udstilling. 
Der kom 183 besøgende - det største antal i Minilandsbyens historie.
Det var solskinsvejr, så gæsterne sad ude ved bænkene og drak kaffe.

Nedenfor vises lidt billeder fra dagen:
Billederne er taget af Poul Erik Grønhøj - bedre kendt som PLIK
Du kan hente endnu flere billeder og film her:
https://www.jottacloud.com/s/07035b597fc26ca47269a5ab636eda2ec4a

 

24-04-2019: THISTED FJERRITSLEV JERNBANE BLEV NEDLAGT FOR 50 ÅR SIDEN

I den anledning etableres der en udstilling i forbindelse med åbningsdagen for Frøstrup Minilandsby, 
Lørdag den 4. maj 2019, kl. 13 - 17.

Der er FRI ENTRE! Og der kan købes kaffe og kage. 
TONNI BRUN, Tingstrup, udstiller sin samling af effekter og fotos om jernbanen i et telt i Minilandsbyen.

Læs Villy Dall's artikel i Thisted Posten fra 24-04-2019.

Klik på nedenstående udklip for fuld størrelse:

13-02-2019: ARBEJDSDAG PÅ VÆRKSTEDET

Værkstedet er godt fyldt op med huse i denne vinter. Da fremmødet denne dag var lidt sparsomt, var der dog plads til at få alle tilstedeværende med på billedet. Den usædvanligt lave mødeprocent vil nu nok ikke gå helt upåtalt hen.
Fra venstre er det Svend Erik Dige, Erik Christensen, Gerhard Svanborg og Steen Mølbæk.

På billedet til højre ses en prøveopsætning af tagflis på Møllen. Det er så heldigt, at der lige nu bliver sat ny flisbeklædning på Bygholm-møllen, så Gerhard Svanborg har været på en lille studietur sydpå.

30-01-2019: REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 30. januar 2019 kl. 10

13 medlemmer var fremmødt

Valg af dirigent:
Kurt Jørgensen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

 1. Beretning om foreningens aktiviteter
  Beretning vedlagt (ref.: i protokollen)
  Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen
 2. Regnskabsaflæggelse
  Philip Kusk gennemgik det reviderede regnskab for 2018.
  Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen
 3. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet fastholdes uændret
 4. Indkomne forslag
  Der er ikke indkommet forslag
 5. Valg
  H.C. Mikkelsen er nyvalgt til bestyrelsen.
  Erik Christensen udtræder.
  Erik Sørensen og Steen Mølbæk genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
  Kurt Jørgensen og Erik Rohde genvalgt som revisorer.
  Søren Bertelsen udpeges som suppleant til Medborgerhusets bestyrelse. Erik Sørensen fratræder som suppleant.
 6. Eventuelt
  Bestyrelsen vil kigge på vedtægterne.

Ref: René Jensen

16-01-2019: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Følgende annonce er indrykket i Fjerritslev Ugeavis:

 

 

 

 

 

 

 

 

Frøstrup Minilandsby

Generalforsamling

Onsdag den 30. januar 2019 kl. 10

i Frøstrup Medborgerhus, Kirkevej 13

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

28-11-2018: EN ALMINDELIG ARBEJDSDAG I MINILANDSBYEN 2018

Man tager fejl, hvis man tror, at arbejdet i Frøstup Minilandsby ligger stille om vinteren. Her er en lille reportage fra en ganske almindelig onsdag på værkstedet i minibyens værksted.

Arbejdet starter kl. 08:00, og man bliver mødt med løftede øjenbryn, hvis man kommer for sent. Hver mand har sin opgave. Der er ikke så meget at diskutere. Man går simpelthen i gang.

Kl. 09:15 har Svend Erik Dige kaffen klar. Han har også smurt franskbrødsmadder, og ve den, der ikke ved, at endestykket (skalken) er forbeholdt formanden. Syltetøjskrukken og de små glas går rundt - efterfulgt af snapseflasken.

Nu bliver der snakket og fortalt historier. Det bedste af det hele er de små drillerier imellem deltagerne. Der bliver også tid til at diskutere praktiske ting omkring materialer, udgifter, foreningsspørgsmål og meget mere. MEN, så er det tilbage til arbejdet. Der bliver ryddet op i en fart og varmen fra radiatoren skrues ned.

Arbejdet er atter i gang, og alle er koncentrerede. Her er lidt billeder fra værkstedet.

 

Til venstre ovenfor: Erik Kronborg Christensen er netop blevet færdig med at mure teglsten i gavlen på Kirkevej 45 (1:10). Nu er tiden kommet til at lægge tegl på taget. Det tager tid, for det skal se ordentligt ud.

Til højre ovenfor: Gerhard Svanborg er i gang med at fremstille mølletoppen til Frøstrup Mølle. Møllen er det nyeste skud på stammen over projekter i Minibyen. Der skal fremstilles utallige ringe i træ, som lægges oven på hinanden. Derefter skal det hele høvles til og slibes, så mølletoppen til sidst kan komme til at fremstå virkelighedstro med et holdbart paptag. Der ligger mange timers arbejde foran Gerhard endnu. Nederst til højre på billedet ses nogle udskårne træringe, der ikke er monteret endnu

Til venstre ovenfor: Erik Sørensen fremstiller vinduer til Minilandsbyens huse. Man kan ikke sådan lige få Erik til at kigge på kameraet, når han arbejder. Flere timers arbejde kan gå tabt, hvis man et øjeblik mister koncentrationen.

Til højre ovenfor: Svend Erik Dige er i gang med at opmure den anden gavl af Kirkevej 45. Nogle af murstenene skal tilskæres,så de passer præcist ind mod udhænget. Fuldstændig samme problem som mureren måtte løse under opførelsen af det originale hus  for mere end 100 år siden.

Ovenfor: Når de tunge ting skal flyttes, kommer Steen Mølbæk med sin traktor. Den er heldigvis ikke i 1:10, men i fuld størrelse. Lige for tiden er Steen travlt beskæftiget med at bygge vinterafskærmning til husene i Minilandsbyen.

 

Ovenfor: Hans Christian Mikkelsen er i gang med at opføre stalden, der hører til Mejeriet. Som "sidst ansatte" er det med at holde tungen lige i munden.
Der bliver holdt øje med ham, så nu skal han vise, hvad han duer til. Uanset hvordan det går, så vil vejen mod det færdige resultat være belagt med mange drilske bemærkninger.

Vinteropbevaring:

Nogle af bygningsdelene er mere sårbare over for vind og vejr end andre. De bliver derfor opbevaret indendørs i vinterperioden i et godt og tørt klima. Derudover bliver de imprægneret på forskellig vis. så de kan modstå næste sommersæson under fri himmel.

Thisted - Fjerritslev Jernbanen:

Poul Erik Grønhøj (i daglig tale PLIK) kører hårdt på med fremstilling af lokomotivet TFJ1. På billedet til højre ses PLIK med et lille udsnit af de mange små metaldele, der indtil videre er fabrikeret. Øverst til højre på billedet kan man se en del af den detaljerede tegning, som ligger til grund for arbejdet. Poul Erik er formand for Frøstrup Minilandsby, og han kan således ikke tillade sig at levere dårlige detaljer under fremstillingen af lokomotivet. Hvis man kigger nærmere på nedenstående billede, må man nok også komme til den konklusion, at det er der heller ikke nogen fare for.

 

02-05-2018: ÅBNINGSDAG I MINILANDSBYEN 2018

Så er Frøstrup Minilandsby åbnet for sæsonen 2018.

Der var fuld sol i Minilandsbyen på åbningsdagen!

 

24-01-2018: GENERALFORSAMLING

På generalforsamlingen 24-01-2018 blev der foretaget følgende valg under dagsordenens punkt 6:

 1. Philip Kusk blev valgt til bestyrelsen
 2. Poul Erik Grønhøj blev genvalgt til bestyrelsen
 3. Erik Sørensen blev valgt som bestyrelsessuppleant
 4. Sten Mølbæk blev genvalgt som bestyrelsessuppleant
 5. Erik Rohde og Kurt Jørgensen blev genvalgt som revisorer
 6. René Jensen blev valgt som repræsentant i Medborgerhuset
 7. Erik Sørensen blev valgt som suppleant til posten som repræsentant i Medborgerhuset

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

 1. Poul Erik Grønhøj blev genvalgt som formand
 2. Philip Kusk blev genvalgt som kasserer
10-01-2018: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING -RETTELSE

Følgende annonce indrykkes i Fjerritslev Ugeavis:

 

 

 

 

 

 

 

 

Frøstrup Minilandsby

Generalforsamling

Onsdag den 24. januar 2018 kl. 10

i Frøstrup Medborgerhus, Kirkevej 13

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

 

24-11-2017: DONATION TIL BYGNING AF MØLLEN

Frøstrup Minilandsby har i dag modtaget en donation til at vi kan komme videre med Møllen:

Frøstrup Minilandsby vil hermed gerne rette en stor tak til giveren.
Vi øremærker donationen til mølleprojektet.

03-10-2017: FRØSTRUP MINILANDSBY TILDELES HANNÆS-PRISEN

28-09-2017: BESØG AF EN JERNBANEENTUSIAST

Frøstrup Minilandsby havde i dag besøg af Ove Knudsen. Han er født og opvokset på Klim Station, hvor hans far var stationsforstander.

 

 

 

 

 

Ove Knudsen kommer jo nok til at vente en sæson mere, før der kommer tog forbi stationsbygningen i Frøstrup Minilandsby.

14-06-2017: BESØG FRA THY VOGNMANDSFORENING

Svend Erik Dige fik besøg af 22 kollegaer fra Thy Vognmandsforening.
Herunder ses billeder fra besøget i Frøstrup Minilandsby:
 

 

09-05-2017: BESØG FRA HAN HERRED ROTARY KLUB

Frøstrup Minilandsby fik den 09-05-2017 besøg af Han Herred Rotary Klub.

Her er nogle billeder fra dagen:
 

 

 

 

 

 

Besøg Han Herred Rotary Klub's hjemmeside: https://www.rotary.dk/clubs/han-herred

 

03-05-2017: SÆSONSTART 2017 

Der var travlhed i Frøstrup Minilandsby forud for åbningen kl. 10. Der er nu tale om en komplet kopi af Frøstrup 1904 - 30 i målestoksforholdet 1:10. 
Selvfølgelig er der stadig ting, der kan tilføjes, og lokomotivet TFJ1, der kørte på jernbanen Fjerritslev-Thisted, arbejdes der stadig på.

Folkene bag Minilandsbyen har ikke ligget på den lade side i vinterens løb. Der er blevet bygget nye huse, nogle huse er blevet erstattet af nye, og der er foretaget de nødvendige reparationer.
Herudover har mandskabet været ude på gader og stræder for at tegne medlemskaber for 2017. De er blevet vel modtaget, og der er igen i år sket en stigning i antallet af medlemmer i Frøstrup Minilandsby. 

11-01-2017: GENERALFORSAMLING 2017 

Fuldt hus til Frøstrup Minilandsbys generalforsamling:
Formand Svend Erik Dige kunne glæde sig over stort fremmøde til Frøstrup Minilandsbys generalforsamling 2017. Der måtte ekstra stole ind. Formanden kunne se tilbage på et år med mange aktiviteter, herunder indvielse af miniudgaven af Tømmerby Kirke. Til dette arrangement var der 60 besøgende. I 2016 har der været en medlemstilgang på mere end 25% og besøgstallet er steget tilsvarende.

Generationsskifte på formandsposten:
Svend Erik Dige havde forud for generalforsamlingen meddelt, at han ønskede at fratræde posten som formand for minilandsbyen. Som formand gennem mange år kan Svend Erik Dige se tilbage på sin tid på posten med stor tilfredshed. Alle planlagte huse i minilandsbyen vil nemlig være på plads på åbningsdagen i 2017. Generalforsamlingen vedtog et forslag om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3.
Den nye bestyrelse udgøres herefter af Poul Erik Grønhøj (fmd.), Erik Sørensen og Erik Kronborg Christensen.
Philip Kusk blev genvalgt som kasserer.

Svend Erik Dige (t.v.) og Poul Erik Grønhøj.

20-12-2016: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

Følgende annonce er indrykket i Fjerritslev Ugeavis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frøstrup Minilandsby

Generalforsamling

Onsdag den 11. januar 2017 kl. 10

i Frøstrup Medborgerhus, Kirkevej 13

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bemærk: vedtægtsændring

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-11-2016: STIGENDE BESØGSTAL 

Der har i 2016 været et rekordstort antal besøgende i Frøstrup Minilandsby. Der er flere årsager hertil: Indvielsen af Tømmerby Kirke, besøg af større grupper og sidst men ikke mindst det faktum, at vi nu kan fremvise en komplet kopi af Frøstrup årgang 1904 - 30 i målestok 1:10.

19-10-2016: MEDLEMSTILGANG 

En opgørelse over salget af medlemskort viser, at medlemstallet er steget fra 239 i 2015 til 308 medlemmer i 2016, d.v.s. en fremgang på mere end 25%.
Bestyrelsen med formand Svend Erik Dige i spidsen er meget taknemmelig for den støtte, som Minilandsbyen opnår fra egnens indbyggere. 
Endvidere skal der lyde en speciel tak til Sparekassen Thy, Dagli'Brugsen og Min Købmand v/Bo Sørensen for hjælp med salg af medlemskort.

13-10-2016: VINTERKLARGØRING

Så er Frøstrup Minilandsby pakket ned for vinteren. Husene er beskyttet mod vind og vejr af træskabeloner, der passer ned over hvert hus.
Arbejdet kræver mandskab og maskiner. Den faste stab har fået hjælp fra en række borgere i den forbindelse, og bestyrelsen vil hermed gerne sige stor tak for hjælpen. 

25-08-2016: BESØG FRA SÆBY MINIBY

Frøstrup Minilandsby fik den 25-08-2016 besøg af kollegaer fra Sæby Miniby.

Her er nogle billeder fra dagen:
 
18-08-2016: BILLEDER FRA EN ALMINDELIG ÅBNINGSDAG  

Her er lidt billeder fra Frøstrup Minilandsby på en almindelig åbningsdag:
 


10-08-2016: SAMLET ØKONOMISK STØTTE TIL TØMMERBY KIRKE  

Ud over de 5.866,- kr., der blev givet ved indvielsen af Tømmerby Kirke i Frøstrup Minilandsby, har projektet fået økonomisk støtte fra: 

Thisted Kommune:      10.000,- kr.
Spies Fonden:             15.300,- kr.

28-05-2016: INDVIELSE AF TØMMERBY KIRKE  

Der var ca. 60 deltagere, da Tømmerby Kirke i Minilandsbyen blev indviet.
Gerhard Svanborg bød velkommen og fortalte om projektet. Herefter kimede kirkeklokkerne i Tømmerby Kirke.

Else Gregersen indledte andagten og fortalte historier, der trak smilet frem hos de mange fremmødte.

Erik Rohde overrakte på vegne af Andelsboligforeningen "Bakken" et gavekort på 5000,- kr. til Minilandsbyens formand Svend Erik Dige.
Herudover har deltagerne lagt 866,- kr. i "kirkebøssen" i forbindelse med besøget.

 
Og så bød Menighedsrådet på kaffe og kage.
De flotte lagkager var med billede af Tømmerby Kirke.

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.

Frøstrup Minilandsby takker for al opbakning og støtte.

28-05-2016 kl. 14:30 INDVIELSE AF TØMMERBY KIRKE:  INVITATION

19-05-2016: STORT RYKIND I MINILANDSBY OG MEDBORGERHUS  

Torsdag var der besøg fra Landbrugets Seniorklub, Han Herred. De 35 gæster besøgte først værkstedet på Kirkevej, hvor medbragt kaffe og brød blev indtaget. Herefter gik turen til minilandsbyen.

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.

Minilandsbyens altid høflige personale hyggede om gæsterne. Svend Erik Dige (fmd) og Erik Kronborg Christensen.

02-05-2016: SÆSONSTART 4. MAJ 2016 KL. 10 

Så er Tømmerby Kirke på plads i Minilandsbyen, og vi glæder os til at vise den frem. Der er kælet for detaljerne.

Vejrudsigten for åbningsdagen ser lovende ud, så vi kan forhåbentlig snart erstatte billedet ovenfor med ét, hvor himlen ser knap så truende ud. Vi håber på et stort fremmøde på åbningsdagen.

25-02-2016: PAKHUS VED STATIONEN m.m. 

Pakhuset ved stationsbygningen i Frøstrup Minilandsby er nu klar til sæsonen 2016. Efter at have lagt sidste hånd på værket kan Gerhard nyde synet af det færdige resultat.

Ved dagens formiddagskaffe  kunne formand Svend Erik Dige glæde sig over, at det allerede nu viser sig, at medlemstallet er stigende i forhold til sidste år. Vi har endnu ikke fået besøgt alle, men hvis du har haft besøg, mens du ikke var hjemme, har vi lagt et kort i din postkasse. Medlemskortet koster 50 kr., og kan betales hos Din Købmand og Dagli'Brugsen, eller beløbet kan indsættes i Sparekassen Thy på konto nr. 9114-1090041777. Husk at oplyse navn og adresse, så vi kan se, hvem der støtter os med et medlemskab. 

23-02-2016: ØNSKELISTE

Poul Erik Grønhøj (PLIK) har en ønskeliste med forskellige materialer og værktøjer til brug for arbejdet med en model af Lokomotivet TFJ 1.  HENT ØNSKELISTEN !!!  

På ønskelisten kan du også se, hvem der allerede har bidraget med materialer til lokomotivet.

03-02-2016: FORNYELSE AF MEDLEMSKORT

Her i februar 2016 kommer vi rundt fra dør til dør for at forny eller nytegne dit medlemskab af Frøstrup Minilandsby. Så det vil være rigtig fint, hvis du har 50 kr. parat. 

Hvis du ikke er hjemme, vil vi lægge et kort i din postkasse. Medlemskortet kan betales hos Din Købmand og Dagli'Brugsen, eller beløbet kan indsættes i Sparekassen Thy på konto nr. 9114-1090041777. Husk at oplyse navn og adresse, så vi kan se, hvem der støtter os med et medlemskab.

25-01-2016: FRØSTRUP MINILANDSBY TILDELES 10.000 KR. FRA STØTTEFORENINGEN HANNÆS

Støtteforeningen Hannæs' julelotteri gav et overskud på næsten 70.000 kr. Af disse midler blev 47.000 kr. uddelt til lokale foreninger og projekter. Frøstrup Minilandsby fik herved tildelt 10.000 til jernbaneprojektet.

14-11-2015: MERE OM THISTED-FJERRITSLEV JERNBANE

Jernbanen kom til Frøstrup i 1904. Der blev fra starten indkøbt 4 brugte Esslingen lokomotiver fra DSB. Det første af disse lokomotiver TFJ1 var i drift på banen i perioden 1904-1915.

At bygge en miniudgave af TFJ1 til vores miniby er en vanskelig sag. Der findes ikke butikker, der ligger inde med reservedele. Lige nu søger vi derfor økonomisk støtte til indkøb af en CNC-fræser. DONOR FUNDET!!!Se mere om donation fra Støtteforeningen Hannæs ovenfor.

12-11-2015: TAK FOR SÆSON 2015

Frøstrup Minilandsby vil gerne rette en stor tak til de mange besøgende i 2015. Samtidig vil vi gerne takke vore donorer, som gennem deres bidrag understøtter opbygningen af Frøstrup Minilandsby. Donorerne bidrager med materialer, materialefremstilling, arbejdskraft og økonomisk støtte. (se listen over Donorer).

Sådan som arbejdet skrider frem, tør vi nu godt love, at miniudgaven af Tømmerby Kirke vil være på plads på åbningsdagen i 2016.

22-10-2015: NEDLUKNING FOR VINTEREN

Nu er Minilandsbyen lukket ned for vinteren. Over hvert hus er der placeret en trækasse, så husene overlever vinterens sne og frost. Det betyder ikke, at arbejdet er slut for i år. Der arbejdes ihærdigt videre på værkstedet med fremstilling af nye huse. Værkstedet er beliggende på Kirkevej 13 og er åbent for publikum hver onsdag og torsdag fra kl. 10.00 til 12.00

21-10-2015: OM LOKOMOTIVVÆRKSTEDET

Lokomotivværkstedet er nu i fuld gang. 

Hans Jørgen Pedersen, Hvorslev, har bistået med at fremstille aksler, krumtapper og eger. Se billedet nedenfor. I baggrunden ses skroget til lokomotivet.

På billedet til højre er Poul Erik i  gang med at dreje klokken til lokomotivet. Arbejdstegningen hænger over drejebænken. 

Der er enighed om, hvordan lokomotivet skal se ud. Der findes detaljerede arbejdstegninger, og der har været indtil flere besøg på Danmarks Jernbanemuseum, hvor der allerede findes ét eksemplar af lokomotivet.

Derimod er der stadig uenighed om den kommende linieføring for skinnerne.

Der er lavet en skabelon til skinnerne, hvor svellerne er fremstillet af massivt teaktræ. Der er dog tvivl om, hvorvidt der kan skaffes materiale nok af denne træsort, som er meget holdbar over for vind og vejr, men også meget dyr i pris. Minilandsbyen søger derfor hjælp til denne løsning eller til alternative løsninger, som har den nødvendige holdbarhed.

14-10-2015: INDVIELSE AF TOGVÆRKSTEDET

Frøstrup opstod som følge af etableringen af jernbanen mellem Fjerritslev og Thisted i 1904. Så hvad er Frøstrup Minilandsby uden en jernbane.

Allerede i 1997 havde Poul Erik Grønhøj, Bjerget, puslet med tanken om at bygge en model af det oprindelige lokomotiv i målestoksforholdet 1:10, og fik drejet alle hjul hertil på drejebænken. Da der mange år senere kom kontakt mellem Poul Erik og Minilandsbyen, kom der gang i hjulene. Der blev indrettet et specialværksted med drejebænk m.m. på Kirkevej 13. Projektet var i gang. 

Der var indvielse af værkstedet den 14. oktober 2015, hvor mange interesserede var fremmødt. Det lokale byrådsmedlem Henrik Gregersen holdt indvielsestalen og klippede den røde snor. I togføreruniform ses Poul Erik Grønhøj.

I forgrunden ses traktementet, der bestod af lokomotivvand og kulkager.

Læs mere på Thy360.dk:

https://www.thy360.dk/kalender/nyt-togvaerksted-i-froestrup.4461.aspx

14-10-2015: TØMMERBY KIRKE

Et af de største projekter i Minilandsbyen er opførelse af Tømmerby Kirke. Og heller ikke her bliver der gået på kompromis.

Der er brugt mange timer på at gengive de to menneskehoveder på kirkens apsis. Hovederne kaldes i litteraturen hhv. "plebejeren" og "aristokraten".

Taget på apsis skal tækkes med bly. Gerhard Svanborg viser her, hvordan taget kan tages af bygningen (og tages med hjem, når tiden på værkstedet ikke rækker). Blytækning tager lang tid.

 

Tømmerby Kirke forventes at være på plads i Minilandsbyen ved åbningen 2016.