Vestergade 3  
Bygget år: før 1900
Anvendelse:
Bolig, bageri og slagtervirksomhed.

Frøstrup Minilandsby:

De sort-hvide fotos til venstre oplyses at være fra ca. 1935 hhv. 1936.

Fotos fra Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv for Frøstrup og Omegn.

Ejere gennem tiden:

I 1901 tjente det gamle hus som bolig for arbjedsmand Karl Jensen og hans hustru Ane Margrete Jensen, der var syerske.

Omkring 1904 flyttede bagermester Niels Chr. Christensen ind og indrette bageri på ejendommen. Han byggede nyt bageri i Søndergade ca. 1908.

Nogle år senere kom slagtermester Jens Marius Andersen Førby til med hustruen Sine. 
Sønnen Kristian overtog forretningen i 1958. Han døde pludseligt i starten af 1980'erne. 
Datteren Connie videreførte forretningen i en kort periode fra 1984.

Bygningerne er gennem årene helt fornyet.

I dag: