Vestergade 2  
Bygget år: 1906

Anvendelse:
Manufakturhandel (Thorhauge)
Manufaktur og skrædderi (A.J. Østergaard)
El-installatørforretning (N.C. Nielsen)
Musikskole (Klara's Butik)

Skræddersvend A.J. Østergaard slog sig ned i Frøstrup i 1905 og begyndte skrædderforretning i lejede lokaler. Tre år efter byggede han hus (Kirkevej 7), men i 1913 byttede han forretning med manufakturhandler Thorhauge og indrettede der sin skræddervirksomhed sammen med manufakturforretningen, kaldet "Messen", (Vestergade 2). Han var herudover en af initiativtagerne til anlægget i Frøstrup, der blev grundlagt ca. 1930.

Gymnastikforeningen blev stiftet i 1906 på foranledning af A. J. Østergaard, og efter opførelsen af forsamlingshuset har det hus (forsamlingsuset, red.) og gymnastikken hørt sammen

Frøstrup Minilandsby:

 

Ejere gennem tiden:

Thorhauge (- 1913)
A.J. Østergaard (1913 -) boede her ved folketællingerne i 1916, 1921, 1925 og 1930
E. Koldkjær
N.C. Nielsen

I nogle år i 1920erne havde byen en elektriker - Marker - men han flyttede, og først i årene efter Besættelsen slog en installatør sig ned i Frøstrup igen. Det var N. C. Nielsen, der med tiden fik forretning i A. J. Østergaards hus


Kilde: 
Hannæs. Folk og egn. Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jacobsen, 1995 

samt Folketællingerne

Bygningen er i dag nedrevet.

Billedet er fra 1913. Foto fra Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune