Tyttebærvej 5  
Bygget år: før 1890

Anvendelse:
Landbrug


Stående fra venstre: Poul Pedersen Krogsgård, som senere overtog faderen, Peder Andreas Poulsens gård. Kathrine Pedersen Krogsgård, Margrethe Pedersen Krogsgård, Magdalene Pedersen Krogsgård. Forreste række fra venstre: Inger Marie Nielsen, gift med næste person på billedet, Peder Andreas Poulsen, Elisabeth Pedersen Krogsgård og Nikoline Kristine Pedersen Krogsgård.

Frøstrup Minilandsby:

I bogen: Hannæs. Folk og egn. Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jacobsen, 1995, findes en fantastisk beretning om Poul Pedersen Krogsgård og Inger Mølbæks bryllup

Ejere gennem tiden:
Peder Andreas Poulsen (ved folketællingerne 1890-1916)
Poul Krogsgaard (søn af ovennævnte)
Inger M. Pedersen, ved folketællingen 1925.
Søren Ole Jensen, rentier, ved folketællingen i  1930.
Laura og Jens Hansen 1950 -  1959
Kamma og Jens Chr. Larsen, begge ved postvæsenet
Jørgensen ("Bette" Jørgensen)
Mogens Lund Nielsen, cykelhandler

"Bette" Jørgensen trænede landsbyens drenge i fodbold. En dag han kom hjem, var en flok drenge i gang med at tage hans æbler. Han lovede dem korporlig afstraffelse, hvis der fremover blev taget så meget som en bid af hans æbler. Næste gang han kom hjem, var der taget én bid af samtlige æbler i haven, mens de stadig hang på træerne. En del af navnene på disse ungdomsforbrydere er nærværende hjemmesides redaktør bekendt. Men 20 års forældelsesfristen er desværre for længst overskredet.
I  dag er ejendommens adresse Æblevej 6: