Tyttebærvej 4  
Bygget år: antagelig før 1892

Anvendelse: Murerens Gård

Først landbrug. Senere basis for en omfattende murervirksomhed. 

Om Murer Dres:
Når en by skal bygges op fra grunden, giver det arbejde til mange håndværkere, og én af dem, der var med til at bygge de fleste huse i Frøstrup fra starten og mange år senere hen, var murer Andreas Christensen. Som nygifte lejede han og Kristine sig ind på Bjerget, og så tog han ellers fat med at bygge huse i Frøstrup, godt hjulpet af bl.a. Jens Juul, der var murersvend hos ham i mange år. Andreas Christensen byggede også et hus til sig selv og bosatte sig der (Søndergade 16). *

Frøstrup Minilandsby:

Ejere gennem tiden:

Grdr. Hans Nielsen optræder sammen med hustruen Ane i folketællingerne i 1901, hvor det er anført, at de begge bor i Frøstrup allerede i 1892 og fik deres første datter i 1893. Så det er formentlig her, de har boet i hele perioden. Der var jo ikke så mange matrikelnumre dengang.

Murer "Dres", Jens Andreas Christensen, køber ejendommen ca. 1906 og bor her indtil 1925, hvorefter han flytter til Elmevej 18 og driver herefter murer- og cementstøbervirksomheden herfra.

Efter den lange periode med murer Dres' ejerskab, bliver ejendommen stadig i daglig tale kaldt "Murerens Gård".

Ejendommen bliver i 1925 overtaget af P. Jørgensen.

Senere har bygningerne huset bl. a. Hannæs Maskinfabrik og senere dannet rammen for  Frøstrup Minilandsby's første værksted.

I dag:*) Kilde: 
Hannæs. Folk og egn. Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jacobsen, 1995