Tyttebærvej 3  
Bygget år: længe før 1907

Anvendelse: Smedie

I 1872 kom en smedesvend fra Thy til egnen. Han slog sig ned i Langvad og udøvede sit hverv der en tid, hvorefter han flyttede til Kærup Holme. I 1876 blev han gift i Tømmerby kirke med en pige fra sognet. Han hed Niels Christensen, bedre kendt under navnet »smed Blink«, og han fik sit virke på egnen i over 60 år.
Den gamle smed havde aldrig været alvorligt syg, men den sidste halve snes år af sit liv døjede han med iskias og nervegigt, noget som nok havde taget sin begyndelse, da han som yngre i mange år rejste rundt til alle store markeder i hele amtet. På disse markeder opslog han sin »kræmmerbod« og solgte hjemmelavede arbejder. Det var bismervægte, bordknive, hamre, økser og alle slags beslag, alt sammen godt og pænt håndværk. Han vendte ofte hjem med en god fortjeneste, men det var i begyndelsen ikke blot af lyst, eller fordi han mente, at der lå nogen guldgrube og ventede på en ejermand. Nej, årsagen til denne tradition var mere tragisk. Der var kommet smitsom sygdom til smedens hjem, og folk turde ikke komme i smedjen, selv da smitten var forbi. Smeden så, at det var hans eksistens, det drejede sig om, og han tog en resolut beslutning. Kunne han ikke sælge noget derhjemme, så måtte han prøve på anden måde. Ville kunderne ikke komme til ham, så ville han komme til dem, og så var det, han bestemte sig for at rejse ud til markederne, og forretningen gik så godt, at han ikke holdt op, da kunderne efterhånden kom til ham i hans hjem igen. Lige fra sin ungdom havde han været usandsynligt præcis. Hans arbejdsdag var på 12-14 timer. Da han blev omkring de 80, måtte han dog nøjes med lidt mindre.

Frøstrup Minilandsby:


Kilde: Uddrag fra bogen:
Hannæs. Folk og egn. Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jacobsen, 1995
S/h fotos fra Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Ejere gennem tiden:

Niels Christensen (Blink) 1907 - 1932

Om smed Niels Christensen: 

En ting er dog ganske sikker, han var en original. Han var et menneske med mange særheder, men tillige et menneske, man kunne lære meget af. Det sidste efterår, han levede (1932), havde han været selvstændig mester i 60 år, og »Håndværker- og Borgerforeningen« holdt da en fest til ære for den gamle hædersmand, som i flere år havde været æresmedlem at foreningen. Ved festen blev der holdt flere taler for at prise ham og hans trofaste kone.

I smed Christensens tid så huset således ud:

Huset blev senere i daglig tale kaldt "Bette Ann Mari's hus'". Anne Marie Pedersens hus lå bag Søndergade 5. Købmand Jørgen Kjær købte huset, og lavede en tilbygning til købmansforretning på grunden.

Vejnavnet Tyttebærvej eksisterede ikke på smed Blink's tid, ej heller husnumre. Men for at placere huset har vi valgt at kalde vejen Tyttebærvej.