Svalevej 14  
Bygget år: før 1901
Anvendelse: Landbrug, matr. nr. 6a, Trye

Da det blev belsuttet at anlægge banen var der en heftig diskussion:

"I det følgende år blev der diskuteret heftigt, hvor banen skulle gå, og mange mere eller mindre konstruktive forslag var oppe at vende, men 1902 kunne arbejdet tage sin begyndelse. Da det var bestemt, hvor stationerne skulle ligge, begyndte spekulationerne i byggegrunde at tage fart. Hvor Frøstrup station skulle opføres, lå gården »Trye«, som juni 1902 solgtes til et interessentskab for 15.500 kroner.

Iøvrigt var der utilfredshed med navnet Frøstrup. En indsender bemærkede i juni 1903: »Hvorfor skal stationen hedde Frøstrup, når den vil komme til at ligge på Tømmerby bys jorder, matr. nr. 6a. Når denne station engang er færdig, og der på brættet med stationens navn står Frøstrup, så påduttes man en af de værste berlinere, man nogensinde har hørt mellem Bulbjerg og Fæggesund«.

Frøstrup Minilandsby:Kilde - Uddrag fra bogen:
Hannæs. Folk og egn. Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jacobsen, 1995

Ejere gennem tiden:

Ved folketællingen 1901:
Jens Mølbæk og Bente marie Nielsen + 4 børn.
Flytter til Birkevej 16 i 1903.

Ovennævnte konsortium ejer ejendommen 1902 - ?.

Ved folketællingen i 1930:
Jens Chr. Larsen og ? Sofie Christensen står som ejere af matr. nr. 6a m.fl.

Senere:

Margrete  Bertelsen
Svend Bertelsen
Otto Hede
Bodil og Lars Bo Bertelsen

I dag: