Storkevej 20  
Bygget år: 1917

Anvendelse:
Frøstrup Apotek blev oprettet  på adressen Søndergade 23 som filialapotek af Fjerritslev Apotek i 1904, der da ejedes af apoteker Lassen. 1917 købte den daværende filialbestyrer Aksel Marschall apoteket og opførte den nuværende apoteksbygning. Frøstrup Apotek var selvstændigt til 1970, hvor det igen blev filialapotek under Fjerritslev. I dag er filialen lukket.


Aksel og Astrid Marschall var i perioden 1904 - 1926 med til at lægge grunden til et godt, sundt og folkeligt fællesskab i den opvoksende by. De var hver for sig eller sammen med til at samle penge ind til køb af et orgel til Tømmerby Kirke, til at danne en afdeling af "Kirkeligt Samfund", de lavede basar til fordel for en bogsamling, og de bøger, der blev købt for det indkomne beløb, blev samlet på apoteket og udlånt derfra.

Frøstrup Minilandsby:

I apotekerparrets hjem samlede fru Marschall unge piger til håndarbejde og oplæsning, hun ledede pigegymnastik, og det var apoteker Marschall, der var administrator af byggeforetagendet, da det kom på tale at bygge forsamlingshuset.

Ejere gennem tiden:
Aksel Marschall (1917 - 1926)
Vilhelm Thornøe (1927 - 1939)
I. H. G. Schmeltz (1940 - 1953)
J. N. Jessen (1953 - 1962)
K. R. Sand Lauritsen (1962 - 1970)
Af de filialbestyrere, der har været siden 1970 kan nævnes Aksel Ansø og Torben Andersen.

Kilde:
Hannæs. Folk og Egn. Ellen Gregersen og Ingvard Jakobsen. 1995.
Sort/hvide fotos fra Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

I 2008 så apoteket således ud: