Storkevej 15  
Bygget år: 1904
Anvendelse: Station og postkontor

I 1932 blev postmesterembedet nedlagt her og lagt ind under Fjerritslev postkontor. Postmester Larsen flyttede med til Fjerritslev, og det samme gjorde Martha Mortensen (Hun blev dog boende i huset på Kirkevej 39, red.).
Kilde: Hannæs. Folk og egn. Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jacobsen, 1995

Frøstrup Minilandsby:

Foto til venstre: Telefonmasten og de mange klokker på facaden vidner om, at her var der også telefoncentral. Den blev varetaget af Postmester Madsens hustru, Maren Madsen, fra 1910-1924.

Ejere/beboere gennem tiden:
Postmester Jens Chr. Christensen (1904 - ?)
Postmester Madsen (? - 1924)
Postmester Larsen (1924 - 1932)
Stationsmester Th. Jensen
Rudolf Frederiksen
Vagn Mølbæk
Flemming J. Jensen

Forrest i midten sidder Post- og Stationsmester Jens Chr. Christensen, sammen med områdets postbude.
I dag:

S/h fotos fra Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune