Storkevej 1  
Bygget år: 1904

Anvendelse: Kro
Frøstrup bestod før banens tid af 2 til 3 gårde, hvoraf den ene som hed ”Trye”, blev udstykket til det, som i dag er Frøstrup. På denne gårds grund blev kroen opført i 1904. Der var dengang rejsestald her på langs med vejen, med plads til vogne og heste.

Der var endvidere kammer til krokarlen, som gennem mange år var Hans Høyer, derforuden var der et kammer, der stod til rådighed for håndværkssvendene, når de kom rundt. Stalden blev nedlagt og ombygget til udstilling, først med møbler senere med Krudt-Peters sortiment af jagtvåben.

Hele vejen ned til centralen (Storkevej 9) lå Kroens have. Der var først i halvtredserne biograf i krosalen.
Kilde: Egon Vendelbo

Frøstrup Minilandsby:

Ejere gennem tiden:

Chr. Oddershede 1904- ?.
Anders Høj ejer kroen ved folketællingen i 1916.
Jens Christensen ejer kroen ved folketællingen i 1921.
Marius Møller ejer kroen ved folketællingerne i 1925 og 1930.
Herefter: Sørensen, Rask Christensen, Korsgaard Nielsen og Alfred Jensen. 
Helmer Oddershede, 1946-1958.
Gunnar Oddershede, søn af Helmer, 1958-1970.
Thomas og Beth Sørensen, 1970-1986.
Birger Grøne (1986-    ?)

Herefter blev kroen købt af en kreds af borgere i Frøstrup.

Senere (2010) er kroen overtaget af Foreningen Hannik, som satte kroen i stand ved en gennemgribende renovering. Der var indvielse i 2013, med deltagelse af bl.a. Gunnar Oddershede.

Frøstrup Gæstgivergård, står der på postkortet.

2004 - før restaurering så kroen således ud.:
Efter renoveringen ser kroen således ud.