Storkevej 1  
Bygget år: 1904

Anvendelse: Kro
Frøstrup bestod før banens tid af 2 til 3 gårde, hvoraf den ene som hed ”Trye”, blev udstykket til det, som i dag er Frøstrup. På denne gårds grund blev kroen opført i 1904. Der var dengang rejsestald her på langs med vejen, med plads til vogne og heste.

Der var endvidere kammer til krokarlen, som gennem mange år var Hans Høyer, derforuden var der et kammer, der stod til rådighed for håndværkssvendene, når de kom rundt. Stalden blev nedlagt og ombygget til udstilling, først med møbler senere med Krudt-Peters sortiment af jagtvåben.

Navnet (”Trye”, red.) er jo blevet genbrugt i Asylets navn. Hele vejen ned til centralen lå Kroens have. Der var først i halvtredserne biograf i krosalen.

Egon Vendelbo

1904 - 20:

Ejere gennem tiden:

Helmer Oddershede
Gunnar Oddershede
Andrees Høj
Andreas Sørensen
Rask Christensen
? Nielsen
Thomas Svanborg
Birger Grøne

Herefter blev kroen købt af en kreds af borgere i Frøstrup.

Senere er kroen overtaget af Hannik.

 

I dag: