Søndergade 67  
Bygget år: 1891

Anvendelse:
Friskole

Friskolen i Tømmerby blev opført på initiativ fra tre mænd i sognet, der var blevet grebet af de grundtvigske tanker Peder Chr. Kaspersen, Peder Møller, begge Tømmerby og Andreas Poulsen, Frøstrup. Skolen begyndte d. 8. april 1881 i Peder Søndermølles hus i Frøstrup. 1883 blev der bygget et skolehus med lidt landbrug til. Der blev der holdt skole tre gange om ugen. De øvrige tre dage hos Peder Chr. Kaspersen i Tømmerby.

I 1891 blev der opført en friskole på Peder Møllers mark, på lejet jord, og her lå Tømmerby Friskole til den endelige lukning 1943, da skolen var nede på 7 elever. Lærernes lønninger var i starten yderst beskedne.

Sognefoged Kristen Møller har berettet følgende:
Noget af det, der var årsagen til, at friskolen mødte så megen modvind, var vel nok for en del den, at lærerene og læreinderne blev betragtet som ukvalificerede til at undervise, da ikke ret mange havde den dertil forlangte eksamen. Jeg er ikke sikker på at nogle af de lærerkræfter, der var i Tømmerby friskole, kunne betegnes som værende kvalificerede, men de havde alle lært at fortælle, så børnene kunne huske, og det var for os hovedsagen - og så havde de børnenes tillid.

Ejere efter skoleperioden:

Efter lukningen af friskolen har der bl. a. været møbelsnedkeri i bygningen.
På billedet nedenfor fra 1999 ses møbelsnedker Andreas Strandridder i sit værksted.Andreas Strandridder i værkstedet i 1999.

Frøstrup Minilandsby:

På nedenståedne billede fra 2004 ses Andreas Strandridder foran værkstedet. Bygningen har jo unægtelig taget en noget anden form efter ombygning til snedkerværksted.

Andreas Strandridder brugte ofte sin fritid på at besøge Trye, byens plejehjem, hvor han spillede for beboerne på sin harmonika.

Efterhånden som synet svigtede Andreas gik han mere og mere over til at fremstille smukke figurer i træ af fugle. De står i dag i mange hjem rundt omkring i landet hos folk, som på et eller andet tidspunkt har besøgt Frøstrup.

Kilde til venstre kolonne: Hannæs. Folk og egn. Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jacobsen, 1995

Foto t.v. fra Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune