Søndergade 33  
Bygget år: 1908

Anvendelse: Forsamlingshus

Blev opført 1908 fordi folk generelt var utilfreds med, at de unge mennesker skulle på kroen, når foreningsarbejdet skulle udføres. Især en periode, hvor et håndtag var gået i stykker, så de unge mennesker skulle gennem skænkestuen for at komme ind, var med til at fremme byggeriet. Der blev samlet en garantikapital ind på 4000 kr. De var tegnet i aktier á 10 kr., som folk kunne betale over 10 år.
Kilde: Egon Vendelbo 

Det gik dog ikke af uden modstand, da der var mange, der holdt på kroen og derfor gik imod, men om foråret blev arbejdet påbegyndt, og i oktober 1908 blev forsamlingshuset indviet med stor festlighed og 250 deltagere, der hver måtte betale 25 øre i entré. 

Men så blev der til gengæld også budt på taler af tre præster foruden forsamlings-husets formand, apoteker Marschall. Festen sluttede med, at den stedlige sognepræst William Hansen fremsagde trosbekendelsen, og forsamlingen sang "Dejlig er jorden". Huset kaldtes dengang Tømmerby-Lild Forsamlingshus.

Ovenfor: Juletræ ca. 1910 i forsamlingshuset.
Fotos ovenfor og til højre fra Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune
Kilde: Hannæs. Folk og Egn. Ellen Gregersen og Ingvard Jakobsen. 1995.

1904 - 20:

Huset nedbrændte i 1978, men dette billede er taget samme år: