Søndergade 24  
Bygget år: 1904

Anvendelse:
Apotek, Cykelhandel og Tatol

Det var her Frøstrups første apotek blev opført i 1904, og blev åbnet ved en lille højtidelighed den 15. juli 1904, hvor de forskellige håndværkere var til stede sammen med apoteker Lassen fra Fjerritslev og den nyansatte apoteker Marschall og hans forlovede.
Apoteket blev bygget som hjælpeapotek til Fjerritslev apotek. Der var ikke meget at bestille i apoteket den første tid, fortæller fru Marschall, men én af dem skulle være til stede. De første 10 år havde ægteparret ingen hjælp i apoteket, men dog en ung pige i huset.

Apoteket virkede til 1917, da det nye apotek blev opført på Storkevej.

Her har der været forskelligt gennem tiden, men tydeligst står nok Søren Dalsgårds cykelværksted, som han oprettede da Maren lavede Tatol i forhuset.

Frøstrup Minilandsby:

Kilde: Egon Vendelbo samt
Hannæs. Folk og Egn. Ellen Gregersen og Ingvard Jakobsen. 1995.

Ejere gennem tiden:
Fjerritslev Apotek
Apoteker Marchall
Maren og Søren Dalsgaard
John Sunesen

Frøstrup 1961. Søndergade 24. Fra venstre: Kristian Dalsgaard, Maren Dalsgaard, der havde Tatol, og yderst til højre Søren Dalsgaard, der var cykelhandler. De øvrige ukendte.
I dag:

Foto t.v. fra Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune