Søndergade 19  
Bygget år: 1907

Anvendelse:
Karetmager
Bertel og Margrete Kanstrup startede karetmagerforretning på Søndergade 14 i 1906, men flyttede siden hen over gaden til Søndergade 19 i 1907.

Ovenstående foto fra Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Frøstrup Minilandsby:

Værkstedet var i kælderen under huset. Det blev til mange solide vogne, karetmager Kanstrup fremstillede gennem et langt liv. Mange af dem gjorde smed Niels Nielsen i Tømmerby færdige med ringe og beslag og trækværk, men selvfølgelig gik mange af dem også om til smeden i Frøstrup. Den smed, der virkede længst her samtidig med karetmageren, var smed Rødbro.
Kilde: Hannæs. Folk og Egn. Ellen Gregersen og Ingvard Jakobsen. 1995.

Frøstrup Vandmølle:
Frøstrup vandmølle var en underfaldsmølle. Møllen var opført mellem byens Ølhandler og Karetmagerværkstedet. Vandmøllen var placeret dybt i den dengang åbne Frøstrup Å, som fik sit vand fra de høje marker og vådområder øst for Frøstrup by, vandet samlede sig naturligt i det lave område øst for Søndergade, hvor der i dag er opfyldt og bebygget bl.a. Rønnebærvej. Her er vandet blevet opstemmet og ledt til vandmøllen via åen. Frøstrup Å er i dag rørlagt og ikke synlig i terrænet. Vandet ledes via rør under Søndergade under det lidt skrånende terræn med udløb i Tømmerby Å vest for Frøstrup by. Vandmøllen var privat ejet af karetmageren og var de første årtier af 1900-tallet eneste drivkraft for karetmagerens drejebænke, m.v., siden kom petroleumsmotorerne til og vandmøllen gik i forfald. Op i halvtredserne husker de ældste i Frøstrup at vandmøllehjulet stod op mod karetmagerværkstedets nordgavl ude af drift og meget forfaldent.

Vandmøllen er nu opført i fuld skala efter overleverede udsagn og undersøgelser, hvor der stadig er vandmøller at besigtige, i Sansehaven på byens nye aktivitetsplads midt i byen på Søndergade 16, lige over for, hvor den i sin tid havde sit virke.

Huset er nedrevet for at skabe parkeringsplads til Brugsen.
Det så således ud i 2004.

Kilde til afsnittet om Frøstrup Vandmølle: Gerhard Svanborg. Han har iøvrigt også stået for at lave kopien i Sansehaven.

Der var iøvrigt en del vandmøller langs Tømmerby Å, og derfor har ikke så få af byens indbyggere gennem tiden haft titel af¨"Møller" i folketællingerne.