Kirkevej 40  
Bygget år: 1902

Anvendelse:
Kærup Skole 1902-44
Præstegård 1944-

Kærup skole blev bygget i 1902. Skoledistriktet, der hørte til den, var hele Kærup til Vabesgård bæk, hele Kærup holme og Kærup mark til Selbjergvej og den østlige og nordlige del af Frøstrup, nærmere betegnet de, der boede øst og nord for amtsvejen gennem byen. Resten af Frøstrup og det øvrige Tømmerby sogn var Tømmerby skoles distrikt. Den første lærer ved skolen hed Jens Peter Poulsen, men han var der kun i et par år. Derefter var Christian Roelsgaard fra Bjerget vikar, indtil lærer Fromholt blev ansat og begyndte sin mangeårige gerning der i 1905. Christian Roelsgaard var student og læste senere til læge.

Frøstrup Minilandsby:

Beboere gennem tiden:

Lærere:
Jens Peter Poulsen (1902-04)
Christian Roelsgaard (1904-05)
Henrik Fromholt Hansen (1905-44)

Præster:
Herluf Sørensen (1947-65)
Johannes Sørensen (1965-76)
Poul Farsinsen (1976-2012)
Anna-Marie Sloth (2012-2015)
Vikar: Lise Bremer (2015-2017)
Julius Bang Holst (2017-)

Kilde:
Hannæs. Folk og egn. Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jakobsen.1995.

I dag: