Kirkevej 17  
Bygget år: 1909

Anvendelse:
Missionshus

I begyndelsen af 1880’erne kom en lærer Lind fra Handbjerg ved Struer til »Roelsgård« og holdt børnegudstjeneste, og efter den tid var der søndagsskole i gården. Efter et par forgæves opfordringer fik Jens P. Roelsgaard den daværende sognepræst, pastor Finnemann, til at hjælpe sig dermed efter gudstjenesten i Lild om eftermiddagen, ligesom også de efterfølgende præster deltog i søndagsskolen. I 1894 blev den registreret i den landsdækkende sammenslutning »Danmarks folkekirkelige børnegudstjenester«, og derfor kunne søndagsskolen fejre sit 100 års jubilæum i oktober 1994 i Frøstrup missionshus, hvortil den blev flyttet, da dette hus på Jens P. Roelsgaards initiativ blev bygget. Det skete i 1909, og indvielsen fandt sted 10. januar 1910. 

Frøstrup Minilandsby:

På foranledning af Jens P. Roelsgaard var både den højkirkelige sognepræst, pastor Finnemann, og frimenighedspræst Søren Anker-Møller, Klim, til stede. Mellem disse to gejstlige var luften ikke alt for lun.Den kølige vind udgik fra pastor Finnemann, og det kom til et sammenstød mellem dem, da han nægtede Søren Anker-Møller adgang til at foretage en begravelse på Tømmerby kirkegård, så der måtte hentes muld fra kirkegården til jordpåkastelse i hjemmet. Jens Peter Roelsgaard havde til samtlige præster i pastoratet gennem alle årene et åbent og venskabeligt forhold og var på god talefod med dem alle, og efter omtalte episode sagde han til Finnemann: »Det synes jeg ikke, De skulle have gjort«. - Daværende biskop Lind skal have sagt til pastor Finnemann, at det var korrekt, som præsten havde optrådt.

Kilde: Hannæs. Folk og egn. Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jacobsen, 1995

Ejere gennem tiden:
Huset er i dag overgået til privateje.

I dag:


I 1952 blev missionshuset udvidet, og i 1992 blev der indlagt fjernvarme, og i den forbindelse blev huset renoveret.